วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแสง – 440901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแสง

ภาษาไทย : ต. หนองแสง  อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม

English : Nong Saeng ,Wapi Pathum, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440901

รหัส อำเภอ : 4409

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.829

ลองติจูด : 103.360

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.829,103.360,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/