วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแสง – 412101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแสง

ภาษาไทย : ต. หนองแสง  อ. หนองแสง จ. อุดรธานี

English : Nong Saeng ,Nong Saeng, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412101

รหัส อำเภอ : 4121

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.172

ลองติจูด : 102.842

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.172,102.842,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/