วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแสงใหญ่ – 340304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแสงใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองแสงใหญ่  อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

English : Nong Saeng Yai ,Khong Chiam, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340304

รหัส อำเภอ : 3403

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.339

ลองติจูด : 105.389

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.339,105.389,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/