วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 461302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์

English : Nong Waeng ,Somdet, Kalasin

รหัส ตำบล : 461302

รหัส อำเภอ : 4613

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.660

ลองติจูด : 103.690

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.660,103.690,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/