วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 441204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม

English : Nong Waeng ,Kut Rang, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 441204

รหัส อำเภอ : 4412

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.006

ลองติจูด : 102.935

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.006,102.935,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/