วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 411713

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

English : Nong Waeng ,Ban Phue, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411713

รหัส อำเภอ : 4117

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.509

ลองติจูด : 102.391

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.509,102.391,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/