วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 400304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. พระยืน จ. ขอนแก่น

English : Nong Waeng ,Phra Yuen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400304

รหัส อำเภอ : 4003

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.318

ลองติจูด : 102.738

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.318,102.738,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/