วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 360507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

English : Nong Waeng ,Nong Bua Daeng, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360507

รหัส อำเภอ : 3605

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.177

ลองติจูด : 101.722

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.177,101.722,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/