วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 330305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Waeng ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330305

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.194

ลองติจูด : 104.658

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.194,104.658,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/