วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 321504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์

English : Nong Waeng ,Si Narong, Surin

รหัส ตำบล : 321504

รหัส อำเภอ : 3215

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.757

ลองติจูด : 103.977

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.757,103.977,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/