วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 311901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์

English : Nong Waeng ,Ban Mai Chaiyaphot, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311901

รหัส อำเภอ : 3119

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.553

ลองติจูด : 102.907

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.553,102.907,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/