วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 310607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์

English : Nong Waeng ,Lahan Sai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310607

รหัส อำเภอ : 3106

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.268

ลองติจูด : 102.935

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.268,102.935,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/