วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 302602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา

English : Nong Waeng ,Thepharak, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302602

รหัส อำเภอ : 3026

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.256

ลองติจูด : 101.436

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.256,101.436,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/