วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง – 270803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวง

ภาษาไทย : ต. หนองแวง  อ. โคกสูง จ. สระแก้ว

English : Nong Waeng ,Khok Sung, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270803

รหัส อำเภอ : 2708

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.866

ลองติจูด : 102.674

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.866,102.674,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/