วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวงใต้ – 470814

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวงใต้

ภาษาไทย : ต. หนองแวงใต้  อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร

English : Nong Waeng Tai ,Wanon Niwat, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470814

รหัส อำเภอ : 4708

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.724

ลองติจูด : 103.760

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.724,103.760,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/