วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวงนางเบ้า – 401209

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแวงนางเบ้า

ภาษาไทย : ต. หนองแวงนางเบ้า  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Nong Waeng Nang Bao ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401209

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.887

ลองติจูด : 102.611

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.887,102.611,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/