วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแรด – 570413

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแรด

ภาษาไทย : ต. หนองแรด  อ. เทิง จ. เชียงราย

English : Nong Raet ,Thoeng, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570413

รหัส อำเภอ : 5704

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.607

ลองติจูด : 100.143

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.607,100.143,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/