วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแฝก – 501906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแฝก

ภาษาไทย : ต. หนองแฝก  อ. สารภี จ. เชียงใหม่

English : Nong Faek ,Saraphi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501906

รหัส อำเภอ : 5019

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.691

ลองติจูด : 99.019

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.691,99.019,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/