วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแปน – 471605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแปน

ภาษาไทย : ต. หนองแปน  อ. เจริญศิลป์ จ. สกลนคร

English : Nong Paen ,Charoen Sin, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 471605

รหัส อำเภอ : 4716

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.706

ลองติจูด : 103.443

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.706,103.443,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/