วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแปน – 460308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแปน

ภาษาไทย : ต. หนองแปน  อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

English : Nong Paen ,Kamalasai, Kalasin

รหัส ตำบล : 460308

รหัส อำเภอ : 4603

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.289

ลองติจูด : 103.511

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.289,103.511,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/