วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแปน – 401703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแปน

ภาษาไทย : ต. หนองแปน  อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

English : Nong Paen ,Mancha Khiri, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401703

รหัส อำเภอ : 4017

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.178

ลองติจูด : 102.629

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.178,102.629,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/