วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแดง – 550202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแดง

ภาษาไทย : ต. หนองแดง  อ. แม่จริม จ. น่าน

English : Nong Daeng ,Mae Charim, Nan

รหัส ตำบล : 550202

รหัส อำเภอ : 5502

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.736

ลองติจูด : 101.025

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.736,101.025,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/