วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแดง – 400606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแดง

ภาษาไทย : ต. หนองแดง  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Nong Daeng ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400606

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.711

ลองติจูด : 102.113

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.711,102.113,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/