วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแซง – 402404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแซง

ภาษาไทย : ต. หนองแซง  อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น

English : Nong Saeng ,Ban Haet, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402404

รหัส อำเภอ : 4024

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.175

ลองติจูด : 102.809

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.175,102.809,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/