วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแซง – 190501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแซง

ภาษาไทย : ต. หนองแซง  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Nong Saeng ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190501

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.510

ลองติจูด : 100.759

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.510,100.759,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/