วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแคน – 490404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแคน

ภาษาไทย : ต. หนองแคน  อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

English : Nong Khaen ,Don Tan, Mukdahan

รหัส ตำบล : 490404

รหัส อำเภอ : 4904

รหัส จังหวัด  : 49

ละติจูด : 16.760

ลองติจูด : 104.492

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.760,104.492,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/