วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแก – 390410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแก

ภาษาไทย : ต. หนองแก  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Nong Kae ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390410

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.083

ลองติจูด : 102.294

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.083,102.294,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/