วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองแก้ว – 330306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองแก้ว

ภาษาไทย : ต. หนองแก้ว  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Kaeo ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330306

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.143

ลองติจูด : 104.702

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.143,104.702,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/