วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเหียง – 200616

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเหียง

ภาษาไทย : ต. หนองเหียง  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Nong Hiang ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200616

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.464

ลองติจูด : 101.330

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.464,101.330,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/