วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเหล่า – 341409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเหล่า

ภาษาไทย : ต. หนองเหล่า  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Nong Lao ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341409

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.443

ลองติจูด : 104.679

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.443,104.679,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/