วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเหล็ก – 320908

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเหล็ก

ภาษาไทย : ต. หนองเหล็ก  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Nong Lek ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320908

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.812

ลองติจูด : 103.722

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.812,103.722,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/