วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเสือช้าง – 200303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเสือช้าง

ภาษาไทย : ต. หนองเสือช้าง  อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี

English : Nong Suea Chang ,Nong Yai, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200303

รหัส อำเภอ : 2003

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.117

ลองติจูด : 101.283

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.117,101.283,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/