วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเสาเล้า – 400511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเสาเล้า

ภาษาไทย : ต. หนองเสาเล้า  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Nong Sao Lao ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400511

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.586

ลองติจูด : 102.298

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.586,102.298,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/