วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเลิง – 380105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเลิง

ภาษาไทย : ต. หนองเลิง  อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Kan, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380105

รหัส อำเภอ : 3801

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.328

ลองติจูด : 103.393

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.328,103.393,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/