วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ – 440708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ

ภาษาไทย : ต. หนองเรือ  อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

English : Nong Ruea ,Na Chueak, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440708

รหัส อำเภอ : 4407

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.828

ลองติจูด : 103.123

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.828,103.123,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/