วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ – 400401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ

ภาษาไทย : ต. หนองเรือ  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Nong Ruea ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400401

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.501

ลองติจูด : 102.464

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.501,102.464,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/