วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ – 390303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ

ภาษาไทย : ต. หนองเรือ  อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

English : Nong Ruea ,Non Sang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390303

รหัส อำเภอ : 3903

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 16.844

ลองติจูด : 102.504

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.844,102.504,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/