วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ – 320209

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเรือ

ภาษาไทย : ต. หนองเรือ  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320209

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.312

ลองติจูด : 103.557

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.312,103.557,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/