วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเยือง – 311905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเยือง

ภาษาไทย : ต. หนองเยือง  อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์

English : Nong Yueang ,Ban Mai Chaiyaphot, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311905

รหัส อำเภอ : 3119

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.555

ลองติจูด : 102.811

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.555,102.811,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/