วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเม็ก – 410602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเม็ก

ภาษาไทย : ต. หนองเม็ก  อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

English : Nong Mek ,Nong Saeng, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410602

รหัส อำเภอ : 4106

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.355

ลองติจูด : 103.169

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.355,103.169,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/