วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเม็ก – 401506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเม็ก

ภาษาไทย : ต. หนองเม็ก  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Nong Mek ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401506

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.787

ลองติจูด : 102.724

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.787,102.724,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/