วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเมธี – 320309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเมธี

ภาษาไทย : ต. หนองเมธี  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Nong Methi ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320309

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.232

ลองติจูด : 103.615

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.232,103.615,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/