วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเทาใหญ่ – 480208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเทาใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองเทาใหญ่  อ. ปลาปาก จ. นครพนม

English : Nong Thao Yai ,Pla Pak, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480208

รหัส อำเภอ : 4802

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.121

ลองติจูด : 104.523

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.121,104.523,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/