วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเทพ – 321705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเทพ

ภาษาไทย : ต. หนองเทพ  อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์

English : Nong Thep ,Non Narai, Surin

รหัส ตำบล : 321705

รหัส อำเภอ : 3217

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.140

ลองติจูด : 103.880

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.140,103.880,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/