วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเต่า – 341117

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเต่า

ภาษาไทย : ต. หนองเต่า  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Nong Tao ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341117

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.725

ลองติจูด : 104.933

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.725,104.933,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/