วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเดิ่น – 380802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเดิ่น

ภาษาไทย : ต. หนองเดิ่น  อ. บุ่งคล้า จ. บึงกาฬ

English : ,Bung Khla, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380802

รหัส อำเภอ : 3808

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.294

ลองติจูด : 103.925

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.294,103.925,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/