วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเชียงทูน – 330703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเชียงทูน

ภาษาไทย : ต. หนองเชียงทูน  อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Chiang Thun ,Prang Ku, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330703

รหัส อำเภอ : 3307

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.875

ลองติจูด : 104.101

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.875,104.101,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/