วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองเขียด – 400510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองเขียด

ภาษาไทย : ต. หนองเขียด  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Nong Khiat ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400510

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.658

ลองติจูด : 102.014

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.658,102.014,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/