วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองฮาง – 341410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองฮาง

ภาษาไทย : ต. หนองฮาง  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Nong Hang ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341410

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.501

ลองติจูด : 104.661

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.501,104.661,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/