วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองฮาง – 331904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองฮาง

ภาษาไทย : ต. หนองฮาง  อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Hang ,Benchalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331904

รหัส อำเภอ : 3319

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.778

ลองติจูด : 104.594

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.778,104.594,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/